DB_Bouwwerken.be

Enkele BegrippenBegrippen uit de bouwsector

Posted by Admin 12 Apr, 2014 18:23:21

Een strek: De voorzijde van een steen, effen of bezand wanneer de steen plat wordt gemetst in de lengte.

Een kop: De linker of rechterzijde van een steen, zichtbaar wanneer de steen plat wordt gemetst in de breedte. Of ook wel de benaming voor een halve steen.

Een rechte strek: De voorzijde van een steen maar dan verticaal gemetst. Wordt meestal toegepast boven ramen of deuren.

Een rollaag: De kop of halve steen wordt verticaal vermetst.

Strekkenlaag: Een laag met enkel strekken. Alle muren in halfsteensverband bestaan uit lagen met strekken.

Koppenlaag: Een laag met enkel koppen. Dit komt altijd voor in muren met een kruisverband en vlaams verband


Lintvoeg: De horizontale voeg.

Stootvoeg: De verticale voeg

Buitenmuur: Bestaat uit gevelstenen/facades en is de buitenkant van een gebouw.

Binnenmuur: Bestaat hoodfzakelijk uit snelbouwers en heeft meestal ook een dragende functie, deze muren zijn soms nog zichtbaar van de binnenkant maar niet altijd.

Dagmaat: De maat van een venster, deur of poortopening in de gevel.

Slag: De afmeting waarbij uw binnenmuur verspringt ten opzichte van uw gevel bij een dagmaat.

Voor ramen is dit 6cm voor poorten soms 12cm. Als uw Dagmaat 100cm is en er is een slag van 6cm dan is de opening in uw binnenmuur 112cm

Spouw/Vide: De afstand tussen uw binnenmuur en buitenmuur, deze wordt bepaald door de gewenste isolatiedikte + de gewenste dikte van de luchtspouw.

Klezoor: 1/4 van een steen in de lengte

Drieklezoor: 3/4 van een steen in de lengte

Lagenmaat: De afmeting van 1 afzonderlijke laag van een muur.

Meterpas: = 1m boven de afgewerkte vloer. Teken deze maat al van in het begin bij het bouwen ergens duidelijk af. Deze maat dient om de hoogtes te bepalen van ramen, deuren, poorten...

MortelMengverhoudingen

Posted by Admin 26 Feb, 2014 10:01:28

Ingrediƫnten van een goede mortel:

- Gewassen rivierzand (niet in zakken verkrijgbaar) of Rijnzand 0.2

- Cement

- Mortelvet (luchtbelvormer)

- Water


De basis mengverhouding voor mortel is 1 deel cement op 3 delen zand, mortelvet wordt toegevoegd om de verwerking van mortel vlotter te maken en ook om de verwerkingsduur te verlengen. Water voeg je toe tot de gewenste verwerkbaarheid is bekomen.

Bij gebruik van een gote betonmolen wordt niet alles specifiek afgewogen maar wordt een standaard gebruikt van:

- 25 a 30L water

- 15cl Mortelvet/luchtbelvormer

- 40 volle schoppen zand

- 50kg cement (of 2 zakken van 25kg)

Het is raadzaam eerst het water en het mortelvet in de molen te doen terwijl de molen draait, daarna 20 schoppen zand bij doen en daarna de 50kg cement. Wanneer u hierbij merkt dat de specie in de molen te droog is kan u eventueel nog een scheut water bij doen zodat deze nog goed mengt, er moeten echter nog 20 schoppen zand bij.


Bij gebruik van een kleine betonmolen wordt de hoeveelheid van een grote betonmolen gehalveerd. Ook weer rekening houdend met de vochtigheid van het zand. Kleinere betonmolens hebben ook de neiging om minder vlot te mengen dan grote molens, hou hier rekening mee bij het toevoegen van water.


Bij het mixen van mortel in een kuip wordt de algemene regel van 1 op 3 wel toegepast. Afhankelijk van de grote van de kuip, of de benodigde hoeveelheid kan u 3 schoppen zand en 1 schop cement, of bij grote kuipen 3 emmers zand en 1 emmer cement. Droog mengen met de mixer, 2 a 3 dopjes mortelvet bij doen en aanvullen met water tot de gewenste verwerkbaarheid is bereikt.

Let op: Hou ook rekening met de vochtigheid van het zand, droog zand vraagt doorgaans meer (de 25 a 30L) water dan nat zand, begin bij nat zand dus met minder water.